Menu

Garantie en klachten

Garantie

Ik streef ernaar om hoogwaardige producten te leveren. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Op grond van het Europese recht ben ik aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat binnen een termijn van twee jaar na de levering van de goederen aan het licht komt. Je kan aanvullende rechten hebben op grond van het Nederlandse recht.

Wanneer je een gebrek aan het product ontdekt, dien je binnen een redelijke termijn (in ieder geval 2 maanden) contact op te nemen met mij. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden. Indien je tijdig contact met mij opneemt, zal ik zorgen voor een kosteloze reparatie of vervanging.

Digitale haakpatronen

Als je een gebrek of fout constateert in een digitaal haakpatroon, kan je dit melden aan . Dit dien je ook op redelijke termijn (in ieder geval 2 maanden) te doen. Ik zal je melding na ontvangst beoordelen. Als ik vaststel dat er inderdaad sprake is van een gebrek of fout, zal ik binnen 2 weken zorgen dat het haakpatroon wordt gecorrigeerd, en ontvang je de gecorrigeerde versie kosteloos. Mocht het niet mogelijk zijn voor mij om de fout te corrigeren, heb je recht op een evenredige prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst.

Klachten

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over een product of dienst. Om een klacht in te dienen, kan je een mail sturen naar . Zodra ik de klacht heb ontvangen, zal ik mijn uiterste best doen om de klacht zo snel en goed mogelijk op te lossen. Als dit niet tot een gewenste oplossing leidt, is het mogelijk om je klacht te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/odr).